Manuals

GOOGLE SITES

Crear un lloc web nou, assignar un nom, etc.

Editar: Afegir text, imatges, editar un estil, editar text, imatges, donar format…

Obtenir una vista prèvia, editar i publicar el contingut

Administrar el lloc web (trobar, eliminar un lloc web…)

Anuncis