Eines TAC

Programació
– code.org/ (genial per començar a programar amb els més petits)

Dificultats d’aprenentatge

– Processador de textos adaptat per alumnes amb dificultats d’aprenentatge: Adapro (llegir resenya)

Tutorials 
fets per escoles i instituts que participen en el projecte AporTICs:

Anuncis